T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / KESTEL - Şehit Polis İsmail Özbek Ortaokulu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul-Aile Birliği Toplantısı

T.C.

KESTEL KAYMAKAMLIĞI

ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTAOKULU

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

DUYURU VE GÜNDEM MADDELERİ

 

16 Ekim 2023

 

 

                 

Okulumuz Okul-Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı ve genel veli toplantımız 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 13.00'te yapılacaktır.

Okul Aile Birliği Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler, toplantıya katılmanızı rica ederim.

           

 

                       Yasemin DURSUN

                 Okul-Aile Birliği Başkanı                                    

                                                                            

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Yoklama, Genel Kurula Katılacak Üyelerin toplantı katılım cetvelini imzalaması, toplantı yeter sayısının tespiti (Madde 10/1-a),

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3.Açılış, okul müdürünün konuşması,

4.Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul açılış konuşması (Madde 10/1-b),

5.Divan Başkanı ve 1 Kâtip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde 10/1-c),

6.Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek   hususların belirlenmesi (Madde 9/1-4),

7.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

8.Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

9.Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 11/1-a)*, 

10.Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilen 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ilanı ve veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi) (Madde 11/b)*,

11.Tahmini Bütçenin Görüşülmesi (Madde 11/1-d),

12.İhtiyaçların Giderilmesinde Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi (Madde 11/1-e),

13.Okulun Eğitim – Öğretim Kalitesinin ve Başarısının Yükseltilmesine İlişkin Önerilerin Alınması/Görüşülmesi (Madde 11/1-f),

14.Dilek ve temenniler.

15.Kapanış. 

 

 

 * YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE  AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR. (Madde 10/d). 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.10.2023 - Güncelleme: 26.10.2023 20:21 - Görüntülenme: 112
  Beğen | 1  kişi beğendi